Zakon Braci Z.E. Informacje Ogólne     

 

 

 

 

Wprowadzenie

 

Psychologiczny

 

Fizjologiczny

 

Intelektualny

Szanowni Państwo

Aspekt neurologiczny /krótki zarys/.

Drugim ważnym wymiarem pracy duchowej jest jak to ujęliśmy wcześniej  aspekt neurologiczny tej pracy.

 

Jak wiemy z anatomii człowieka – Układ Nerwowy  dzieli się on na dwa człony – czyli obwodowy i odśrodkowy układ nerwowy.  Jako osoby pracujące nad szeroko rozumianym rozwojem duchowym interesują nas obydwa te układy i zespoły receptorów „podpięte” do nich – tak pośrednio jak i bezpośrednio.

 

Wiemy z powszechnej wiedzy iż mózg łączy się z poszczególnymi źródłami  receptorów za pomocą sieci układu nerwowego – możemy zatem powiedzieć że układ ten spełnia rolę „okablowania wewnętrznego systemu komunikacyjnego”.

 

Po co powinniśmy to wiedzieć? pojawia się pytanie , powinniśmy to wiedzieć dlatego iż  naszym celem nie jest zmiana parametrów pracy samej sieci komunikacyjnej => co   zmiana zakresów parametrów pracy poszczególnych grup receptorów o raz układów analizy.

 

Jak wiemy z powszechnej literatury dotyczącej pracy duchowej – receptorem najczęściej rozwijanym jest receptor skórny. 

 

Skóra bowiem w naszym organizmie to jeden wielki receptor i największy ze wszystkich.

 

Nie bez znaczenia pozostaje także zmiana parametrów w  układach analizy takich jak:

 

- oko    mózg

- skóra mózg

- ucho  mózg

- nos   mózg

- itd…….

 

Przypomnieć warto tylko, że oko widzi 10% świata fizycznego faktycznie nas otaczającego a z tego 3 do 7% trafia na matrycę Świadomości i zostaje bezpośrednio poddane analizie – zatem sami możemy z tego wyliczenia dojść do wniosku co jesteśmy w stanie zobaczyć.

 

Analogicznym modelem do którego możemy się odnieść w sposób bardziej czytelny to nauki  Duchowe w których mówimy o zwiększeniu wrażliwości – jednak w sposób prosty możemy powiedzieć, że dążymy do zmiany pracy poszczególnych układów w interesujących nas zakresach => zwiększając ich czułość.

 

Wszyscy znamy powszechne  powiedzenie „że czujemy coś na skórze” – jest to nic innego jak sygnał odbierany przez ten największy obszar receptywny naszego ciała.

 

W celu lepszego zrozumienia tego zakresu dość istotnej wiedzy zalecamy zaznajomienie się z materiałem zawartym w podręcznikach Państwowych Wydawnictw Lekarskich dotyczących:

 

- Anatomii organizmu

- Fizjologii organizmu

- Wprowadzenia do Neurologii

 

Oczywiście nie zapominajmy, że zwiększenie zakresu odbioru może doprowadzić do przeładowania układu analizy a tym samym do jego zablokowania lub wadliwego działania, jednak w jaki sposób prowadzić filtrację tych informacji – zostanie to omówione w części dotyczącej aspektu intelektualnego

 

Pozdrawiamy serdecznie