Zakon Braci Z.E. Informacje Ogólne     


 


 

 

 

 

Szanowni Państwo

Zakon zajmuje się pomocą w wypracowywaniu indywidualnych metod służących do zwiększenia efektywności w samodzielnej pracy oraz do skutecznego a przede wszystkim samodzielnego poszukiwania wiedzy.

Techniki wypracowane przez Zakon to zbiór uniwersalnych prawd i zasad zebranych z istniejących kluczy zawartych w dotychczas stosowanych systemach, które po przekompilowaniu na współczesny system świadomościowy mają na celu doprowadzenia do szeroko rozumianej przebudowy duchowej Ucznia.

Ponadto metody nasze opracowane zostały i dalej są przebudowywane w oparciu o takie szkoły jak:

 

- Szkoła Lwowska

- Szkoła Wiedeńska

- Szkoła Kopenhaska

- Szkoła Pitagorejska

- i szereg innych.

 

Połączenie tych systemów w jeden daje uniwersalne narzędzie służące do zmiany parametrów psychoneurofizjologicznych –  organizmu, osoby poddającej się takiemu procesowi.  

Nie możemy zapominać, że cały proces dydaktyczny niezależnie od tego jakim procesem by nie był doprowadza w końcowej fazie do zmiany pracy organizmu Adepta – czyli przekonfigurowania zakresów pracy organizmu.

Ze względu na dość specyficzny rodzaj procesów jakie zachodzą w trakcie przebudowy i rekonfiguracji parametrów pracy organizmu Zakon nie prowadzimy nauki korespondencyjnej.

Korespondencyjnie prowadzimy tylko poradnictwo w sprawach duchowych a w szczególności sprawach trudnych. W takich sytuacjach prosimy o zwracanie się do nas za pośrednictwem poczty internetowej – dokładnie opisując problem oraz dotychczas stosowane praktyki.

e-meil:   zakonze@wp.pl

Pozdrawiamy serdecznie

Bracia i Siostry

 

polecamy dla zainteresowanych odwiedzenie stron:

Alfred P. Sloan

NSF