Zakon Braci Zjednoczenia Energetycznego     Zakon Braci Z.E.

forma prawna: Związek Wyznaniowy
podstawa prawna: Ustawa o Wolności Sumienia i Wyznania
działalność formalna: od 1997
działalność nieformalna: od 1993
charakter działalności: organizacja non-profit

Organ kierujący Bractwem od 1997 roku to Ciało Trzech:

Wielki Brat - Robert Mikołajek,
Brat Kanclerz - po. Brat Grzegorz,
Brat Skarbnik - Grzegorz Żarnecki.

Brat Przewodniczący Komisji Kontrolnej - Robert Krawczyk

Zakon prowadzi działalność badawczo edukacyjną w zakresie tworzenia zindywidualizowanych technik dążenia do wiedzy, jak również zajmuje się konstruowaniem indywidualnego oprzyrządowania filozoficznego dla osób zajmujących się poszukiwaniem wiedzy. W początkowej fazie Doktryna i Dogmat Zakonu wypracowane zostały w oparciu o nauki mistrzów zawarte w Buddyźmie, Hinduiźmie, Yodze i Sztuce Zen a w późniejszym czasie przemodelowane zostały w oparciu o mistykę chrześcijańską i jej nurt antropozoficzny.


Promujemy:

- Religijność,
- Nauki wolne,
- Wiedzę,
- Zdrowy i ekologiczny styl życia,
- Poszanowanie Praw Natury,
- Filozofię Przyrody,
- Cyber Humanizm,
- THINK TANK "PROMETHEUS".Interesują nas wszelkie nowości z wyżej wymienionych dziedzin, materiały prosimy przesyłać w formie elektronicznej na niżej podane adresy meilowe, natomiast wszelkie inne pytania prosimy kierować do nas za pośrednictwem poczty internetowej lub listownie.


adres do korespondencji:

Zakon Braci Zjednoczenia Energetycznego
z Siedzibą w Krakowie

kontakt telefoniczny: wtorek i czwartek od 11:00 do 12:30
- tel. +48 605 462 372 na SMS-y nie odpowiadamy, w przypadku braku połączenia prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty internetowej.


poczta: zakonze(at)wp.pl