Zakon Braci Z.E. Informacje dla Kandydatów     

Szanowni Państwo

W związku z licznymi pytaniami o zasady przyjmowania w szeregi członków Zakonu Braci Z.E. informujemy co następuje:

W sprawach ewentualnych przyjęć do grona Członków Zakonu Braci Z.E. Władze Zakonu określiły następujące wymagania i dokumenty jakie musi przedstawić osoba ubiegająca się o przyjęcie:

- wiek: minimum 21 lat, zalecane powyżej 31,

- zakończone wykształcenie zawodowe /podać jakie?,

- opinia ostatniego opiekuna duchowego o posiadaniu zdolności psychofizycznych predysponujących do wstąpienia do Zakonu Braci Z.E.,

- podanie własnoręcznie napisane, w którym kandydat uzasadni po co i dlaczego oraz w jakim celu chce wstąpić do Zakonu Braci Z.E.,

- życiorys,

- jedno zdjęcie,

- historia życia duchowego kandydata,

- pisemna rekomendacja dwóch członków Zakonu Braci Z.E.,

- ponadto prosimy o przedstawienie innych posiadanych zaswiadczeń wskazujacych na fakt, iż wstąpienie w szeregi Bractwa jest Panu/Pani naprawdę potrzebne.

 

W oparciu o ww. a  przedstawione dokumenty Ciało Trzech podejmuje decyzję o przyjęciu w szeregi Bractwa. Ze względu na  charakter prowadzonych nauk ostateczna decyzja o przyjęciu kandydata należy do Wielkiego Brata.


Informujemy, że w przypadku zmiany warunków zostanie to ogłoszone poprzez naszą stronę.Pozdrawiamy Serdecznie
Brat Kanclerz
po. Brat Grzegorz Żarnecki