Zakon Braci Zjednoczenia Energetycznego     

DOKTRYNA i DOGMAT

Główne punkty doktryny reprezentowanej przez związek wyznananiowy:

* wszyscy ludzie na ziemi bez względu na rasę i kolor skóry są równi;

* tylko poprzez medytację i modlitwę można osiągnąć stan całkowitego oświecenia;

* świat jest wieczny, a wieczność jego polega na odnawianiu się jego w kolejno następujących po sobie cyklach;

* świat rządzony jest przez ład, który opiera się na sile tworzenia i sile rozkładu;

* człowiek dążący do stanu oświecenia ograniczany jest przez siebie samego.

Bractwo uznaje następujące dogmaty:

* każdy pochodzi od tego samego Boga, który króluje w kosmosie;

* ziemia jest przeznaczona dla ludzi, jako miejsce służby na chwałę Boga;

* Bóg przebywa wszędzie i pod wszelkimi postaciami;

* droga życia, na której nie ma miejsca dla Boga jest tylko sposobem wegetacji bez gwarancji osiągnięcia po śmierci stanu zjednoczenia z Bogiem.


 Brat Kanclerz
Kamil Doniec